Welkom op de website IJSSELMEER WINDMOLENVRIJ

 

Minister Kamp heeft het plan voorgenomen om in het mooie IJsselmeer (natuur- en recreatie gebied) een groot Windmolenpark te gaan bouwen.

Dit Windpark moet op 6 kilometer voor de kust van Makkum worden gebouwd. Het windpark bestaat uit 89 windturbines, met een hoogte van 180 tot 200 meter (voor visualisatie zie foto boven). Dit windmolenpark strekt zicht grofweg vanaf de Afsluitdijk 12 kilometer uit, richting Hindeloopen, en dan ter hoogte van Kornwerderzand 6 kilometer diep naar Breezanddijk toe.

Dit plan is de doodsteek voor de toeristische sector in de kuststreek van Makkum tot Hindeloopen. Het IJsselmeer is een beschermd natuurgebied. Het water tussen het voorgenomen Windpark Friesland en de kuststrook van Makkum tot Hindeloopen is tevens een door zeilers en windsurfers zeer druk gebruikt vaargebied. Het is duidelijk dat de plannen een aanslag op het natuurgebied en de plaatselijke economie zijn, dat voornamelijk op toerisme draait.

Wij stellen het belang van het beschermde weidse natuur- en recreatiegebied en de economische belangen van de kustregio voor dat van windmolenparken!

Wij zijn niet per definitie tegen windmolens en onderschrijven het belang om meer energie uit alternatieve energievormen op te wekken. Om de energiedoelstelling te halen zou men, in het IJsselmeer gebied, gebruik moeten maken van (zowel voor milieu, leefbaarheid en toerisme) minder belastende alternatieve energievormen.

 

Laatste berichten